Rundt det siste åhundreskiftet ...


Raknerudvillaen på Hamar vedlikeholdes ikke tross sterke protester og (utsettelses-)vedtak mot riving, og tross en solid konstruksjon.

2005: HAMAR DAGBLAD 4. mars, HAMAR ARBEIDERBLAD 10. mars
og 2. juli
HA PLUSS NB! PDF-format av hele avisa. Gå til sidene 13 og 14.

Noen av avisoppslagene om Raknerud-villaen (1991 - 96):

  Vanskeligere å rive i Hamar, Erik Østlie, Torleif Bjelde Jensen, Maria Kolbenstvedt
   Morten Forgård Hamar Arbeiderblad 8.nov.1991
  Bryggeriet må utsette riving
   Hamar Dagblad 21.jan. 1992
  LangsGrønnegata med Hanne Lystad - Ikke riv gamle Hamar
   Elin Petershagen Hamar Dagblad 28.jan. 1992
  - Grønnegata 172 er verneverdig, antikvar Svein Hoelseth, avd.sjef Elisabeth Seip
   Hamar Dagblad 4.feb.1992
  Kultursjefen om Grønnegata 172: "Meget høy verneverdi", Ståle Aaseth
   Aud Jøran Kalfoss Hamar Dagblad 14.feb. 1992
  Sveitsevillaen rives ikke før torsdag
   Asbjørn Øyhovden Hamar Dagblad 20.febr.1992
  Går imot riving - Victor Lorentzen, leder for bygnråd, Mette Karlsen,(V) Erik Kristiansen(BBL)
   Trude Ånnevik Hamar Arbeiderblad 4.mars 1992
  Teknisk sjef vil rive
   Elisabeth B.Ellingsen Hamar Dagblad 6.mars 1992
  Vil ikke rive Grønnegata
   Elin Petershagen Hamar Dagblad 11.mars 1992
  Bryggeriet vil møte i bygn.rådet
   Hamar Dagblad 2.april 1992
  - Må være en del av den fortellende gate,prof. Ragnar Pedersen
   Elin Petershagen Hamar Dagblad 11.april1992
  Vil bevare trehusmiljøet
   Hamar Dagblad 30.april 1992
  IKKE RIV Raknerudvillaen, hovedtillitsvalgt Odd Einar Hansen
   Aud Jøran Kalfoss Hamar Dagblad 11.mai 1992
  Det er duket for rabalder
   Rolf Berntsen Hamar Arbeiderblad uke 9 - 1992
  Ikke riv huset!
   (foto Nicolaas A.Kippenbroeck)Hamar Arbeiderblad ca. og ikke etter10.mars 1992
  Sveitserhuset
   Trude Ånnevik Hamar Arbeiderblad ca. og ikke etter10.mars 1992
  Kan ikke nekte riving
   Trude Ånnevik Hamar Arbeiderblad ca. og ikke etter 10.mars 1992
  Verneverdig
   Trond Elstad Hamar Arbeiderblad 11.mars 1992
  Teknisk sjef tviler på om G. er verneverdig
   Hamar Dagblad 12.juni 1992
  Grønnegata 172 står
   Hamar Arbeiderblad 17.juni 1992
  Raknerud-villaen reddet
   Elisabeth B.Ellingsen Hamar Dagblad 17.juni 1992
  NEKTER å restaurere Raknerud-villaen,driftsjef Bjørn Nygård
   Tor Ola Slagvold Hamar Dagblad 18.juni 1992
  Vil slåss mot riving, Olav Snortheim
   Harald Kristiansen, Jens Erik Jensrud(foto) Hamar Arbeiderblad 22.aug.1996
  Vil stoppe riving, fortidsminneforeningens Ingrid Lindstad, Torleiv Sverdrup, Olav Snortheim
   Ottar Korsnes Hamar Arbeiderblad 26.aug.1996
  Sammen for å verne R.-villaen, Ola Myhre m.fl.
   Even Rise, Hege Olsen(foto) Hamar Arbeiderblad 2.sept.1996
  Raknerud på bestefars trapp: Barnebarn på rivetrakter, Raknerud-villaen på Internett,
   Laila Bakken 20.sept.1996
  Villaen kan rives, Sonja Reinsborg, Jan Erik Langen, Gudrun Bergseng
   Hilde Berit Evensen Hamar Dagblad 30.okt.1996
  Mulig å klage
   Hilde Berit Evensen Hamar Dagblad 30.okt.1996
  - Vi kan redde villaen, rørleggerne Lars Brandt-Madsen og Trond Berland
   Hilde Berit Evensen, Laila Bakken(foto) Hamar Dagblad 30.okt.1996
  - Utfordrer bransjen, Ola Myhre
   Aud Jøran Kalfoss, Trond Lillebo(foto) Hamar Dagblad 31.okt.1996
  - Teknisk etat har forsømt seg, Hanne Lystad, Nils Amund Raknerud
   Aud Jøran Kalfoss, Trond Lillebo (foto) Hamar Dagblad 31.okt.1996
  Klager på vedtak, Fortidsminneforeningen i Hedmark
   Elin Petershagen, Hamar Dagblad 23.nov.1996>

Lista er nok ufulllstendig. Vær villavennlig og send klipp ev. utdrag fra eller opplysninger om klipp til
nilsamund (AT)gmail.com
eller via gamleposten

Nils A.Raknerud
Bølerlia 37
0691 Oslo
22 27 36 38