Dette er en del av Nils A.Rakneruds hjemmeside
Til index-siden. Til hovedmeny korttekster. Til Galleri Gladys.

En halvt dokumentarisk roman, eller hybrid om møtet mellom en flyktning og ei norsk lærlinge-jente, om kirkeasyl og norsk politi.

"Uten tilknytning til riket"


er skrevet i medforfatterskap med en marokkansk kirkeasylant, påbegynt juni 1995 og

utgitt i begynnelsen av februar 1996 på Rakneruds Eget forlag,

samme dag som saken til en politimann, anklaget for ulovlig arrestasjon av min senere medforfatter, kom opp i Borgarting

innkjøpt til bibliotekene av Norsk Kulturråd samme vår,

men ble etter en opphavstvist forbudt solgt ved dom i Borgarting Lagmannsrett april 1997,

og er derfor kun tilgjengelig for vanlig utlån på folkebibliotekene.
Journalisten og forfatteren Edmund Austigard intervjuet Nils Amund Raknerud på Vertshuset Josefine i Oslo i 2002 for www.forfatterne.net.

Intervjuet "Han har skrevet en forbudt bok" er gjengitt her og dreier seg i stor grad om "Uten tilknytning til riket"

Lån boka! Klikk her skriv inn boktittelen, eller forfatter Nils A. Raknerud eller Reidun Flaa.

Se også Amor fati, sa boka trykt i Bok og bibliotek nr 7 2007

og redegjørelse og utdrag av dommen

Min bruk av pseudonymet REIDUN FLAA er forklart i forordet.
Internettadressen som er gjengitt i boka, er ikke gyldig
og www.forfatterne.net er nedlagt