“USA ER BUNNPLANKEN I VÅR UTENRIKSPOLITIKK”
(uttalt på Høyres landsmøte)

USAsDIREKTE MILITÆRE INNBLANDING PÅ ANDRE NASJONERS TERRITORIUM siden 2.VERDENSKRIG. Kilde: www.adbusters.org/magazine/39/interventions.html

I tilleggkommer indirekte militær innblanding: Våpensalg, atomtrusler,atomprøvesprenging og opprettelse av baser og forsvarsystemer.

1941-45 2.verdenskrig  Slåss mot aksemaktene, atomkrig mot Japan.

1947-49 Hellas  Støtter og dirigerer høyre-ekstreme krefter iborgerkrig.

1948-54 Filippinene  CIA dirigerer krig mot det venstreorienterteHUK-opprøret.

1950       Puerto Rico  USAsstyrker slår ned oppstand som truer deres okkupasjon.

1950-53  Korea-krigen  Slåss mot Kinaog Nord-Korea sammen med Sør Korea m.fl.

1953       Iran CIA leder statskupp av den venstreorienterteregjeringen, innsetter Shah.

1954       Guatemala CIA-ledet eksil-invasjon styrtervenstreorientert regjering.

1958       Libanon USA-okkupasjon avsluttes under FN’sobservasjonsgrupper.

1960-75  Vietnam-krigen 1-2 millioner drepte

1961       Cuba CIA-ledet ”Grisebukt” operasjon.

1962       Laos  Green Berets trener, støtter og ruster opp høyre-orienterte krefter

1964       Panama Opprør som utfordrer USAs kontroll avPanamakanalen slås ned.

1965       Indonesia Militærkupp støttet av CIA. Mellom 250.000 og1.000.000 drepte.

1965-66 Dominikanske Republikk Forkjøps-aksjon mot venstreorientert opprør.

1966-67 Guatemala Green Berets bistår i kamper motvenstreorienterte opprørere.

1969-75 Kambodsja Krig mot venstreorienterte; intens bombing;opp mot 2 mill.døde.

1970       Oman USA leder iransk invasjon mot det marxistiske ”Dhufar-opprøret”.

1971-73 Laos  USA leder sør-vietnamesisk invasjon

1973       Chile CIA-støttet kuppstyrter den valgte venstreorienterte presidenten.

1976-92 Angola  CIA hjelper opprørere med støtte fraSør-Afrika.

1981-92 El Salvador Rådgiverehjelper regjeringen mot venstreorienterte opprørere.

1981-90 Nicaragua USA styrereksil-invasjon (Contra) mot revolusjonær regjering.

1982-84 Libanon USA-styrkerstøtter den kristne regjering og slåss mot syriske styrker

1983-89 Honduras Militærbaseropprettes for ”Contra-krigen” mot Nicaragua

1983-84 Grenada  USA-tropper styrter Cuba-vennlig regjering.

1986       Libya  Luftangrep mot nasjonalistisk regjering medterrorist-nettverk.

1986       Bolivia USA-tropper ogbolivias politi møter bondeopprør.

1987-88 Iran Innblanding påirakisk side i krigen mot Iran.

1989       Virgin Islands Tropper tar kontroll ved sivilt uro i kjølevannet avorkanen Hugo

1989       Filippinene USA-væpnet fly hjelper regjeringen motmislykket kupp. 

1989-90 Panama  Nasjonalistisk regjering avsatt av 27.000soldater. Over 2000 drepte.

1990-     Gulf-krigen Driver Irak ut av Kuwait; 200.000+ drepte.

1992-94 Somalia USA-ledetFN-okkupasjon under borgerkrig.

1992-94 Yoguslavia USA-tropperi Nato-operasjon for håndhevelsen av sanksjoner.

1993-95 Bosnia Patruljering avflyforbud-soner; flykamper; bombing av serbere.

1994-96 Haiti  Tropper gjeninnfører venstreorientertpresident tre år etter kupp.

1995       Kroatia USA- og Natostyrkerangriper serbiske flyplasser.

1998       Sudan Bombing av farmasøytiskfabrikk.

1998       Afghanistan Bombing av islamske fundamentalisters militæreleire.

1999       Yoguslavia USAs fly har hovedrollen i angrep mot serbiskestyrker i Kosovo.

2000       Colombia  Spesialstyrker trener anti-narkotika og anti-opprørsbataljoner.

2001       Macedonia Deltar i Nato-operasjon; delvis avvæpning av albanske opprørere

2001-     Afghanistan Gjengjeldelse av 11/9; Krig motTaliban-regimet; Bombing pågår.

2003-     Irak Folkerettstridig krig mot, og okkupasjon av Irak..

USAsDIREKTE.MILITÆRE INNBLANDING PÅ ANDRE NASJONERS TERRITORIUM siden 2.VERDENSKRIG. Kilde:www.adbusters.org/magazine/39/interventions.html  

I tilleggkommer indirekte militær innblanding: Våpensalg, atomtrusler,atomprøvesprenging og opprettelse av baser og forsvarsystemer

1941-45 2.verdenskrig  Slåss mot aksemaktene, atomkrig mot Japan.

1947-49 Hellas  Støtter og dirigerer høyre-ekstreme krefter iborgerkrig.

1948-54 Filippinene  CIA dirigerer krig mot det venstreorienterteHUK-opprøret.

1950       Puerto Rico  USAsstyrker slår ned oppstand som truer deres okkupasjon.

1950-53  Korea-krigen  Slåss mot Kina ogNord-Korea sammen med Sør Korea m.fl.

1953       Iran CIA leder statskupp av den venstreorienterteregjeringen, innsetter Shah.

1954       Guatemala CIA-ledet eksil-invasjon styrtervenstreorientert regjering.

1958       Libanon USA-okkupasjon avsluttes under FN’sobservasjonsgrupper.

1960-75  Vietnam-krigen 1-2 millioner drepte

1961       Cuba CIA-ledet ”Grisebukt” operasjon.

1962       Laos  Green Berets trener, støtter og ruster opp høyre-orienterte krefter

1964       Panama Opprør som utfordrer USAs kontroll avPanamakanalen slås ned.

1965       Indonesia Militærkupp støttet av CIA. Mellom 250.000 og1.000.000 drepte.

1965-66 Dominikanske Republikk Forkjøps-aksjon mot venstreorientert opprør.

1966-67 Guatemala Green Berets bistår i kamper motvenstreorienterte opprørere.

1969-75 Kambodsja Krig mot venstreorienterte; intens bombing;opp mot 2 mill.døde.

1970       Oman USA leder iransk invasjon mot det marxistiske ”Dhufar-opprøret”.

1971-73 Laos  USA leder sør-vietnamesisk invasjon

1973       Chile CIA-støttet kuppstyrter den valgte venstreorienterte presidenten.

1976-92 Angola  CIA hjelper opprørere med støtte fraSør-Afrika.

1981-92 El Salvador Rådgiverehjelper regjeringen mot venstreorienterte opprørere.

1981-90 Nicaragua USA styrereksil-invasjon (Contra) mot revolusjonær regjering.

1982-84 Libanon USA-styrkerstøtter den kristne regjering og slåss mot syriske styrker

1983-89 Honduras Militærbaseropprettes for ”Contra-krigen” mot Nicaragua

1983-84 Grenada  USA-tropper styrter Cuba-vennlig regjering.

1986       Libya  Luftangrep mot nasjonalistisk regjering medterrorist-nettverk.

1986       Bolivia USA-tropper ogbolivias politi møter bondeopprør.

1987-88 Iran Innblanding påirakisk side i krigen mot Iran.

1989       Virgin Islands Tropper tar kontroll ved sivilt uro i kjølevannet avorkanen Hugo

1989       Filippinene USA-væpnet fly hjelper regjeringen motmislykket kupp. 

1989-90 Panama  Nasjonalistisk regjering avsatt av 27.000soldater. Over 2000 drepte.

1990-     Gulf-krigen Driver Irak ut av Kuwait; 200.000+ drepte.

1992-94 Somalia USA-ledetFN-okkupasjon under borgerkrig.

1992-94 Yoguslavia USA-tropperi Nato-operasjon for håndhevelsen av sanksjoner.

1993-95 Bosnia Patruljering avflyforbud-soner; flykamper; bombing av serbere.

1994-96 Haiti  Tropper gjeninnfører venstreorientertpresident tre år etter kupp.

1995       Kroatia USA- og Natostyrkerangriper serbiske flyplasser.

1998       Sudan Bombing av farmasøytiskfabrikk.

1998       Afghanistan Bombing av islamske fundamentalisters militæreleire.

1999       Yoguslavia USAs fly har hovedrollen i angrep mot serbiskestyrker i Kosovo.

2000       Colombia  Spesialstyrker trener anti-narkotika og anti-opprørsbataljoner.

2001       Macedonia Deltar i Nato-operasjon; delvis avvæpning av albanske opprørere

2001-     Afghanistan Gjengjeldelse av 11/9; Krig motTaliban-regimet; Bombing pågår.

2003-     Irak Folkerettstridig krig mot, og okkupasjon av Irak.