Som et ledd i sitt salgsprosjekt av mulige hyttetomter i Tvedstrand kommune har Statens skoger gått til aksjon og griset til med maling rett på fjellet ved strandkanten.
Jeg klagde til Tv.str.kommune og fikk et svar jeg er glad for.

Tvedestrand kommune

Kultur og miljø

 

Til Nils A.Raknerud

Bentsegata 4 b

0465 Oslo

 

SVAR ANG. MILJØTILGRISING

 

Jeg viser til ditt brev datert 21. mai -02

 

Vi har undersøkt om våre saksbehandlere har vært involvert i saken. Ingen ansatte i kommunen har kjennskap til merkingen av båtplasser i Bastnesbukta.   Vi stiller oss ( ...)  

 

Jeg foretok en befaring 4.juni og fant raskt den malingsmerkingen du har påpekt. Det framgår av den siste e-posten din at du kjenner til bakgrunnen for det som er gjort. Vi er helt enige med det i at dette er skjemmende og unødvendig på oppmerking.

 

Kommunen vil nå sende et brev til Statsskog hvor en ber om en forklaring på hva de har tenkt i forhold til eventuell fjerning. Det kan for eksempel tenkes at framtidig bryggeanlegg vil kunne dekke over malingen.

 

Med hilsen

Asbjørn Aanonsen

miljøvernrådgiver

 

Kopi til: Kultur og miljøsjef Jan Kløvstad
Tvedestrand kommune. Postadresse boks 38, 4901 Tvedestrand, tlf. 37 19 95 00, faks. 37 19 95 05/06 Postmottak@tvedestrand.kommune.no