Dette er hele ros & ris-mailen fra Syphilia Morgenstierne om MIN VENN UTLENDINGEN med mine tilsvar. Gjengitt med tillatelse av Mari Toft alias Syphilia Morgenstierne, som for øvrig i februar 2007 overtok redaktørstolen etter Chris Erichsen i det legendariske tidskriftet Bok og bibliotek . Der kan du blant annet glede deg over undertegnedes rampete spalte Vaktmester'n . Her en lenke til en fortelling som egentlig omhandler papirkomprimering, men som også berører bakgrunnen for at MIN VENN UTLENDINGEN i høyeste grad kan leses som en ironisk tittel. Trykt i nr 7 2006 . Tilbake til Raknerudvillaen


I dag (fra mai 2012) sender jeg boka fritt tilsendt mot porto, send meg noen ord. vanlig eller eller foret konvolutt? 1.utgave (flest eks)? eller 2.utgave (få igjen) 2007 Se informasjon: hjemmesidas hovedside nilsamund[a]gmail.com
Emne:
Min venn utlendingen


Til:
18.02.2007 18:06
Fra:
Syphilia Morgenstierne


Lest den! Uhyre sterk bok. Besettende i formen. Jeg vil si at boka di er en jævlig god leseopplevelse, med et komplekst, meget troverdig og samtidig humanistisk bilde av vår alt annet enn enkle sivilisasjon.

Nesten spekulativt har du blandet en lang rekke av spenningslitteraturens elementer og ristet dem godt sammen så musikalsk at det fungerer voldsomt bra, også litterært.

Her mangler verken på form eller innhold. Kort og godt en vellykket roman.

Jeg har ingen vesentlige innvendinger bare noen helt uvesentlige*

(*korrenspondansen mellom Mari alias SM, og meg sendes til din mailadresse etter ønske, min er nilsamund[at]gmail.com)


Bottom line: Gratulerer! Og takk for en meget god bok!
Mari
PS. Og: Endelig blir innvandrere fremstilt som mennesker og ikke bare som pappfigurer og klisjeer!