Trykt onsdag 8.januar 2003 i Dagsavisens Meninger om Mangt, red.Reidar Jonger (MOM-sida) under vignetten Vaktmesteren. Tekst og tegning Nils A.Raknerud

Biblioteket er en varmestue, både åndelig og legemlig i disse kalde tider. Men snart må vi samles på valen mot VALGERD. Hun vil SVARTSlegge HAUGevis av bibliotek LANDet rundt, med sitt nye biblioteklovforslag.

 

"Med lov skal landet nedbyggjast."