“Intet er nytt under solen” skrev Dagfinn, en kamerat i båtforeningen vi er medlemmer i, etter at han fikk tilsendt digitalt min baksidetekst fra Klassekampens 1.mai-nummer 2010, KUL uten MUM.

ILLUSJON ?

Vi arbeidet hardt, men hver gang vibegynte å bli en gruppe som fungerteskulle vi omorganiseres.Jeg lærte meg senere i livet hvor lett det er åmøte hver ny situasjon med omorganisering,og også hvilken vidunderlig metodedet er for å skape illusjon omfremskritt, mens følgene erkaos, ineffektivitet og demoralisering.

Forfatter: Gaius Petronus, død år 66