Trykt søn.1.sept. 2002 i Dagsavisens Meninger om Mangt, red.Reidar Jonger (MOM-sida) Tekst og tegning Nils A.Raknerud

Vaktmesteren

Jeg feier trappa. Filtersneiper over alt. Askebegeret nærmest urørt. Når én begynner, følger massene etter.
Men jeg sier Eder: Den er ikke uten synd, som kaster den første sneip.
(De andre er ikke stort bedre, de heller; de tør jo ikke engang gå foran med et dårlig eksempel.)