Skikkelig jobb
Trykt fredag 7. august 1987 i Klassekampen under vignetten Fra arbeidsplassen


signert MASKINKJØRER’N


Da "Verdensmester’n" gikk av pensjon, trengte de en ny til å overta.

Det var snakk om å overflytte en kar fra "Pakken", en pakistaner. Men Verna verneombud sa nei. Det er en rett verneombud har etter norsk lov. Pakistanerens språkkunnskaper var ikke gode nok tli at jobben kunne utføres sikkerhetsmessig forsvarlig. (Om det ikke akkurat var behov for en ny verdensmester, var språkproblemet helt uakseptabelt.)

Pakistaneren respekterte dette. Men Verna fikk likevel slengt "rasist"-stemplet etter seg, fra et helt annet hold.

- Det tålte hun sikkert, var den kommentaren jeg fikk, da jeg fortalte denne historien til en kamerat.

Svært alvorlig var det neppe ment.

Men seinere har jeg tenkt: En pakistaner "tåler" kanskje å få slengt "pakkis-jævel" etter seg; han eller hun dør ikke av det.

Forkastelig er det naturligvis likevel, å trampe på en annen persons verdighet. Det å beskylde Verna for å være rasist, var imidlertid å trampe på hennes verdighet, nettopp fordi rasisme er alvorlig.

Et lite overtramp er ikke noe å henge seg opp i, kanskje, nå som rasismen er på frammarsj. Rasister blir født hver dag. Ikke bare for hundre år siden. Men nettopp derfor må ikke anti-rasister være lettvinte og enkeltspora og kjøre med overtramp. Det tjener bare våre fiender på.

Vedkommende som beskyldte Verna for å være rasist, sa også:

- Hvis det var en skikkelig jobb paksitaneren skulle ha, så er det klart han måtte lære seg språket bedre.

En som sier dette, har sjøl en "skikkelig" jobb, "bedre" enn Vernas, pakistanerens eller maskinkjørerens. I et forsøk på å si at han "forsto problemstillingen", røpet han sin holdning til industrijobber. Er lik idiotjobber.

For oss som stadig står i de "mindre skikkelige" jobbene, er det fristende å tenke en uskikkelig tanke: Er noen nordmenn tilhengere av åpne grenser for asiater, afrikanere og sør-amerikanere, FORDI de sjøl vil slippe unna maskinkjøring, trappevask og sperrevakt på T-banen.

I så fall er de ikke skikkelige anti-rasister.