Knut Nærums RITA BLOID er langtfra tabliod og, heller ikke noen bombe i egentlig forstand, men i likhet med mange andre tegneserier meget verdt å lese. Du kan LÅNE dem på SERIETEKET som er en del av DEICHMANSKE BIBLIOTEK, det legendariske hovedstads-FOLKEBIBLIOTEKET, en av sivilisasjonens siste skanser mot det turbokapitalistiske barbariet - for å si det mildt. SERIETEKET befinner seg i KULTURHUSET GRÜNERLØKKA FILIAL av DEICHMAN, på SCHOUS PLASS, ganske langt nede på GRÜNERLØKKA ... og opp i annen etasje. Og når er det åpent? Hva med Hovedutlånet? Det blir fort oktober eller november, spør du meg.

Vennlig hilsen Nils A. Raknerud, en av Deichman-vaktmesterne med ansvar for Grünerløkka filial.
Nærums Rita er gjengitt med tillatelse.