Trykt torsdag 15.aug.2002 i Dagsavisens Meninger om Mangt, red.Reidar Jonger (MOM-sida) Tekst og tegning Nils A.Raknerud

Vaktmesteren

På enhver arbeidsplass har man et sett regler å gå etter (f.eks. når det gjelder brannsikkerhet og røyking.) Det kan være mange regler, men ett regelsett. Alltid ett.
Ja, selv i de tilfeller der man sier én ting men gjør noe annet, er det kun ett sett regler.
For grunnregelen i regelsett nr.2, det reelle, ikkeoffisielle, uskrevne om du vil, er selvfølgelig å fornekte at det finnes et regelsett nr. 2.
Er vi ikke flinke?