Trykt fredag 30.mars 2001 i Dagsavisens Meninger om Mangt, red.Reidar Jonger (MOM-sida) under vignetten Vaktmesteren. Tekst og tegning Nils A.Raknerud

Hvem gidder å tenke praktisk?
Er mangel på praktisk sans bare en form for intellektuell latskap?


 

Tidlig en lørdagsmorgen måtte bibliotekaren ha hjelp til å finne lysbryteren til taket. Er forresten ikke stort bedre sjøl. Trakk inn en kar far dataavdelingen her om dagen. Fikk ikke i gang skriveren. Feilen var at den trengte  strøm.


 

Rynk brynene, få i gang hjernen. Deretter: Slå på bryteren.
Og takk for det.