DAB-DEBATT

Mine innvendinger når det gjelder DAB ble tatt opp i Radiorådet (som normalt trer sammen mandager i Radioselskapet P2 ca 16.10) tirsdag 2. mai, etter at jeg hadde skrevet et innlegg i I DAG-spalten på Klassekampens bakside 13. april.

Et nytt innlegg sto samme sted tirsdag 18. mai.

Mine spørsmål direkte til DIGITALRADIOUTVALGET står gjengitt med svart tekst nedenfor, mens utvalgets svar er flettet innimellom med blått.

Se også nrk.no sine hjemmesider om DAB.

N.A.R. 22. mai 2006

---------------------------------

NRK www.nrk.no
Markeds- og kommunikasjonsavd
Publikumsservice
Marianne Edvardsen, Informasjonskonsulent
Post: 8608 Mo i Rana
Tlf: 815 65 900 Fax: 75 12 27 77
mailto:info@nrk.no

-------------------
Dette er svaret fra Hans Petter Danielsen ( P4 Teknisk direktør og leder av Digitalradioutvalget)
 
Jeg har anskaffet meg DAB Philips lommeradio,
men opplever informasjonen om DAB som noe oppskrytt fra Digitalradioutvalgets side.
Vet ikke akkurat hva du refererer til men Digitalradioutvalget står så absolutt for det vi sier. Vi forsøker å gi så etterrettelig informasjon som mulig. Når det gjelder dekning er de lokale variasjonene store, derfor står det under dekningsinfo på nettsiden;
"Dekningsangivelsen er basert på teorietiske beregninger tilsvarende en vanlig god DAB-mottaker og antenne. Dekningen kan i praksis avvike noe fra beregningene. Som for alle andre radiosystemer (som f.eks mobiltelefon og FM-radio) er dekningen varierende avhengig av forholdene på stedet. Typiske forhold som påvirker kvaliteten på signalet er om radioen og antennen er inne eller ute, i et trehus eller murhus, i rom med vinduer eller ikke, om vinduene er skjermede eller ikke, hvilken etasje eller kjeller osv. Du kan derfor oppleve god dekning et sted i huset men dårligere et annet. Små forflytninger kan gi bedre mottak."
Lommeradioer har veldig krevende antenneløsninger. Derfor er det mange steder problemer med radiomottak via disse både på FM og DAB.
Vil med dette spørre om og når T-banen med tunneler skal utbygges for DAB.
Det foreligger ikke en konkret avtale om dette ennå, men muligheten utredes. Vi kommer til å informere om dette når det evt. blir konkret.
 
Og om det blir like godt utbygd som det er for mobiltelefon. (Dere bruker selv den sammenligningen i Frequently Asked Questions)
Sammenligningen med mobiltelefon er relevant, nettene vil blir forbedret etterhvert. Som eksempel blir det bedre deknning i sentrale områder i Oslo ila ganske kort tid. Mer info kommer i presse og på nettsiden vår.

Samtidig vil jeg protestere på en så rask avvikling av FM-nettet. Her må det lyttes til brukerne ii større grad.
Hva er bakgrunnen for at DAB-utbyggingen ikke skal underlegges politisk styring, men kommersiell?
Er det kommersielle hensyn som her går foran lytternes, så er jo det helt tidsriktig. Men er det riktig?
Stortinget besluttet i 1997 at kringkasterne og markedet selv må styre digitaliseringen av radio. Kringkasterne valgte å sette igang prosessen for å kunne gi et bedre radiotilbud til større del av befolkningen, og for at radio skal kunne utvikles til et moderne medium slik alle andre digitale medier blir. Det er ingen som ber om noen beslutning om FM-slukking nå. Ila de nærmeste skal nettopp lytterne si sitt, forhåpentlogvis har de ila noen år kjøpt mange DAB-radioer. Da bør vi vurdere en slukking, det er alt for kostbart å drive dobbel distribusjon og  å investere videre i et gammelt analogt nett. Etter planen vil hele Norge  innen 2014 ha et vesentlig bedre radiotilbud på DAB enn de har idag på FM. 

 
Fra: info@nrk.no [mailto:info@nrk.no]
Sendt: 16. mai 2006 12:00
Til: Jørn Erik Jensen
Emne: (SaksID:221346) DAB dekning i tuneller - FM slukking


Hei
Kan du besvare denne henvendelsen?


Med vennlig hilsen
NRK www.nrk.no
Markeds- og kommunikasjonsavd
Publikumsservice
Marianne Edvardsen, Informasjonskonsulent
Post: 8608 Mo i Rana
Tlf: 815 65 900 Fax: 75 12 27 77
mailto:info@nrk.no

------------------------------------------------------------
Nils Amund Raknerud 2006-05-16 11:12:26:
nilsarak@online.no

Til NRK Publikumsservice
Vedr. Digital Audio Broadcsting.

Hei.
Jeg har anskaffet meg DAB Philips lommeradio,
men opplever informasjonen om DAB som noe oppskrytt fra Digitalradioutvalgets side.
Vil med dette spørre om og når T-banen med tunneler skal utbygges for DAB.
Og om det blir like godt utbygd som det er for mobiltelefon. (Dere bruker selv den sammenligningen i Frequently Asked Questions)
Samtidig vil jeg protestere på en så rask avvikling av FM-nettet. Her må det lyttes til brukerne ii større grad.
Hva er bakgrunnen for at DAB-utbyggingen ikke skal underlegges politisk styring, men kommersiell?
Er det kommersielle hensyn som her går foran lytternes, så er jo det helt tidsriktig. Men er det riktig?
Hilsen
Nils Amund Raknerud

Referer til henvendelse til og diskusjon i Radiorådet i NRK P2 Radioselskapet
tirsdag 2. mai, innlegg i Klassekampen mandag 13. april
http://www.raknerudvillaen.no/dab.html
og (med forbehold om trykkedato) torsdag 18. mai. d.å.
http://www.raknerudvillaen.no/dab2.htmlNils A.RAKNERUD
www.raknerudvillaen.no
Bentsegata 4 B V
0465 OSLO