Innlegg   i    Agderposten    lørdag den 5. juni 2004       og        Tvedestrandsposten   torsdag 10.juni 2004

 

 

 

 

Fra naturidyll til salgsobjekt

 

I prestegårdsskogen rundt Bastnesbukta ved Dypvåg har vi i et par generasjoner hatt et uformelt fellesskap av hytteeiere som har hatt gleden av å feriere i disse naturskjønne omgivelser. Med en høy grad av gjensidig respekt for hverandres privatliv, samtidig som det har blitt utviklet gode nabo- og vennskapsforhold, har Bastnesbukta vært den rene ”Paradisbukta” for oss.

 

Vi legger ikke skjul på at vi har vært skeptiske til et omfattende hyttetomtsalg i området, slik det nå er i ferd med å skje i tråd med den nye reguleringsplanen og Statens Skogers offensiv.

 

Naturområdene rundt Bastnesbukta er allerede i ferd med å raseres. For å synliggjøre mulige båtplasser, ”tagget” Statens Skoger på fjellveggen langsetter vannlinjen ved Bastnesbuktas nordside, noe som Tvedestrand kommune karakteriserte som skjemmende og som i ettertid beklaget av ”taggerne” selv. For å åpne terrrenget for mulige kjøpere, har de ”nye skogrøkterne” hogget uten å rydde opp, deretter sprøytet med gift for å holde veksten nede noen år. Dette er omtalt i Agderposten 13.oktober i fjor.

 

I år slår så fire nye tomteeiere til med gravemaskiner, veianlegg og tøyer grensene for det tillatte med en ytterligere rasering av naturtomtene de har kjøpt. I tillegg initierer de et minirenseanlegg for kloakk, med utslipp i Bastnesbukta, uten å forhøre seg med brukerne av Bastnesbukta gjennom 50 år, langt mindre føle seg fram og vise det man kunne forvente av respekt av voksne folk. Her tar man seg til rette.

 

Money talks. Med en assisterende banksjef Tom Larsen i spissen ble det i mai sendt en invitasjon ut til 17 gamle hytteeiere, håndplukket av de fire, til et kloakkanlegg med utløp i bukta. Med i invitasjonen følger tekniske spesifikasjoner. De er sikkert gode nok. Men hva med å spørre? Kanskje det er noen som ikke liker tanken på å ta morgendukkerten noen meter fra kloakkledningen, selv om det står i brosjyren at vannet har badekvalitet. Hva er badekvalitet? Det kalles badekvalitet på Huk utenfor Oslo også.

 

Det legges opp til varmt og kaldt vann, vaskemaskin, oppvaskmaskin, dusj, bad og WC. ”Mange ønsker etter hvert å øke komfort og standard på sommerboligen ... ikke minst er dette oppfatningen hos eiendomsmeglerne.” står det i tilbudsskrivet. For å si det med Goethe: ”Man merkt die Absicht und man ist verstimmt.” Investeringsobjekt. Bærumstandard. Salgsobjekt.

 

Jeg er selv blant de 17 som ble forespurt. Jeg føler meg ikke smigret. Jeg kunne få bli med om jeg sa meg interessert. Jeg er ikke interessert i bygge et nytt Bærum i bukta. Jeg har fortsatt tenkt å klare meg med utedo og dobark.  For meg har hytta ”bruksverdi” i egenskap å være hytte i uberørt natur. Med hvilken rett kan de nye naboene forringe denne verdien?

 

 

Nils A. Raknerud

eier av ”den gamle skolestua”

Bastnesbuka, Dypvåg prestegårdsskog