Trykt fredag 26.januar 2001 i Dagsavisens Meninger om Mangt, red.Reidar Jonger (MOM-sida) under vignetten Vaktmesteren. Tekst og tegning Nils A.Raknerud

Hva gjør man med en tyggegummi som ikke smaker lenger?
Fjerner den.

Hvordan? Kan man få den til å bli ingenting?
Ikke i følge en av de greske atomister, filosofen Lucretius, som hevdet at ikke noe kan bli ingenting. Selvom man putter gjenstanden innunder bordkanten, er den altså ikke borte.
Mange holder imidlertid fast ved en filosofi som sier at det man ikke ser, det har dematerialisert seg. En slags videreføring av strutsefilosofien.Kikker du under bordene på offentlige steder, vil du oppdage at Lucretius har svært, svært mange motstandere. Så også på bibliotekets lesesal.Underlig. Har de ikke noe litteratur om ham der?