Er det her dere leier ut bøker?

 

Det kan virke som det er viktigere for våre myndigheter at private tjener mest mulig penger på fellesoppgavene, enn at oppgavene blir løst på best mulig måte. Først og fremst skal det lekes butikk, ser det ut til, mens behovene vi mennesker har i løpet av våre korte liv kommer som nummer to. Eller for å si det på en annen måte: Alles behov er noe noen vil profitere på. På mange måter driver det faktisk historien framover og fører til tekniske nyvinninger. Men på andre måter fører det også rett inn i det rene idioti.

 

Som for eksempel: Fra årsskiftet innførte byrådet i hovedstaden en ordning som innebærer at utvendige vaktmesteroppgaver på kulturbygg skal skilles fra de innvendige. Rett utenfor inngangen til Deichmanske bibliotek skal ikke vaktmesteren lenger plukke søppel. Det skal en annen etat underlagt et helt annet byrådsavdeling ta seg av. Den nye etaten har selv ikke kapasitet til jobben, slik er det viselig innrettet, og oppgavene må settes ut til det private. Hvis oppgavene forsømmes, kan vi innearbeidende vaktmestere skrive en anmerkning i en bok, som folka fra den utvendige etaten er pålagt å kikke i og følge opp. Slik lager man et ekstra ledd, man påfører det offentlige oppgaven med å notere og ganske sikkert ringe og mase på en annen etat, som igjen setter bort oppgaver til private – i stedet for at oppgaven løses direkte av oss som er på stedet.

 

Søppel. Sprøytespisser. Sigarettsneiper. Sandstrøing om vinteren. Masser av fellesoppgaver. Flagging er også et fellesanliggende, selv om det ikke akkurat er et primærbehov. Fra nå skal det private firmaet Personellsikring sikre at det flagges både hos oss på hovedstadsbiblioteket og andre steder, og de tar gjerne flere steder på en gang, effektiviteten i det private er høy, må vite. Riktignok er de avhengig av en masse hjelp fra oss "treiginger" i det offentlige – finne fram i bygget, alarmer osv. I stedet for at vi offentligbetalte (i den grad vi blir betalt) fortsetter å gjøre jobben vår, skal vi hjelpe private med å gjøre jobben. Effektivt? Idiotiet gjør dette til en flaggsak!

 

Hovedstadsbibliotekets åpningstider reduseres samme det samme året – 2004 – som Byrådsavdelingen for Byutvikling innfører sine reformer. På trappa om morgenen sitter folk tett som på et fuglefjell og vil inn. Det er nok av dem som tror vi fortsatt åpner 9 på lørdag. Sju om kvelden jager vi ut de som hadde beregnet å sitte til åtte. Deichman har ikke råd til helsides avisannonser for å fortelle alle om åpningstidene. Sånn sett gjør man det offentlige tilbudet mindre attraktivt. Innerst inne ser vel privatistprofetene på et bibliotek som en anakronisme. Noe så sinnsykt som å holde en masse bøker og en hel stab bare får å låne det ut? Og tidens ånd preger også de små. Her om dagen kom en gruppe førsteklassinger på besøk. Det var et hyggelig syn. Litt uhyggelig var det imidlertid da en av de små elevene gledesstrålene utbrøt: Vi skal leie bøker! Faktisk kommer folk helt opp i tjueårsalderen og spør: Er det her dere leier ut bøker?

 

 

 

Nils A.Raknerud