Mot sosial dumping

(Styret i Kulturpersonalets Fagforening, Oslo, Dagsavisen, Klassekampen)

Tariffavtalene og avtaleverket har i Norge vært en av hjørnesteinene for velferden i landet siden retten til fagorganisering ble vunnet for hundre år siden.

Fri flyt av kapital og arbeidskraft over landegrensene må ikke føre til at norske arbeidstakere får «konkurranse» fra utenlandske firmaer og arbeidere som aksepterer dumping av lønnsnivået. Kampen mot sosial dumping er også en kamp mot at konfliktnivået i samfunnet økes og at det kulturelle nivået senkes.

Tariffnemnda slo nylig fast som et prinsipp at alle som jobber i Norge skal motta norsk lønn. Tariffnemnda behandlet lønnsnivået for anleggsarbeidere ved norske oljeanlegg, men denne første avgjørelsen i Tariffnemnda skaper presedens. Kulturpersonalets fagforening, 487 av Fagforbundet ser med glede på dette vedtaket.

Desto mer meningsløst er det at ikke arbeidsgivernes organisasjon NHO kan akseptere Heismontørenes krav om avtale som sier at norske lønns- og arbeidsvilkår legges til grunn for arbeid i Norge.

Styret i Kulturpersonalets Fagforening, Oslo,
avd. 487 av Fagforbundet,
Nils A. Raknerud, sekretær


Hjem Heismontørenes Fagforening, Brugt.14, 0186 Oslo, tlf.: 22-174550, faks: 22-174553,
e-post: heis@heis.no, http://www.heis.no/