Nils A Raknerud skriver fast på Klassekampens bakside, tidligere spaltist i Bok og bibliotek, samt Dagsavisen og har utgitt tre romaner, alle innkøpt til bibliotekene, se Les også tidligere utgitte tekster. Tilbake til Raknerudvillaens hovedside
Teksten under er trykt i Klassekampens 1.MAI-NUMMER 2010, på baksidespalta I DAG, der bidragsytere utenfor avisen skriver daglig. Ansvarlig var Hilde Reinertsen, kronikk - og debattredaktør, redaksjonssekretær Tollef Mjaugedal


Bonus: MUM Nostalgia, korrigerende uttalelse fra øyenvitne og Intet er nytt under solen.
KUL uten MUMOmorganisering er noe ledelsen driver med støtt og stadig. Alt snikksnakk skåret vekk er den enkle hensikten å gjøre folk usikre, spør du meg. Ledere har dessuten overdreven tro på egne evner, og et tilsvarende profileringsbehov.

I de årene jeg har jobbet der, har Deichmanske bibliotek først gått fra å være egen etat i eget hus, til å bli en del av Kultur- og Idrettsetaten med hovedhuset eid av Omsorgsbygg i Eiendomsetaten. I saker vi syns vi kan best selv, har også Utviklings- og kompetanseetaten begynt å blande seg inn.

Vi har for lengst sluttet å måke eller strø vinterstid. Hvis det skal bli vei i vellinga og salt i hellinga, må vi få vi Omsorgsbygg til å kontakte Oslo Vei i Samferdselsetaten. For øvrig er ikke Legevakta langt unna.

Ikke lenge etter festtalen til Kultur- og Idrettsetatens første julebord, der Gro Balas snakket varmt om alt idrett og kultur har til felles og kan lære av hverandre, ble Kultur- og Idrettsetaten delt i Kulturetaten og Idrettsetaten. Og fra 1. mai i år skilles Munch- og Stenersenmuseet ut fra Kulturetaten. De offisielle forkortelsene for disse to blir henholdsvis KUL og MUM.

Kulturetaten het det også da museene var med, men snart er KUL uten MUM. Syns du det lukter? En ny direktørstilling, MUMs adm dir, måtte utlyses. Kanskje var det derfor de måtte lage en etat til?

Fnys, le eller gråt av det jeg skriver. Får du en god latter, forlenger det livet, og da rekker du å få med deg enda flere omorganiseringer.

Selv tenker jeg tilbake på Laffen, en av heltene fra sekstiåra. Ikke Gamle-Kongen med samme tilnavn, men storebror til kameraten min. Han gikk i russetoget med bar overkropp, brukte MUM-stiften uavlatelig i sine hårete armhuler og ropte deodorantens slagord "Har De Mummet?" til stemmen sprakk. Han skapte kulturhistorie.

I dag er han billedhogger og har skapt kulturhistorie igjen. Laffen (Olav Orud) skal lage den nye statuen av Laffen (Kong Olav V). Om dette sorterer under MUM eller KUL får Utviklings- og Kompetanseetaten (UKE) svare på.

Til og med adressen for min arbeidsplass har de orget om på. Hoved-Deicman holdt en gang til i Henrik Ibsens gate 1. Under Ibsenåret ble dette gatenavn og nummer gitt Slottet.

Omorganiseringene går så fort at gulesider.no ikke klarer å henge med. Sist jeg slo nummeret til UKE, kom jeg til Bikuben barnehage!

For noe surr.Nils A Raknerud vaktmester på Deichman, Oslo og forfatter. nilsamund(at)gmail.com