Vil du bo i raknerudvillaen.no?
Vel, send meg et innskudd eller forskudd på husleie. I form av en liten tekst. Gjerne et dikt. Så skal jeg se om jeg finner plass oppe på loftet.                          
Postkassa heter nilsamund[alfakrøll]gmail.com

Gi noe av deg selv, verbalt og digitalt. Rent fysisk får du bli der du er.