Raknerudvillaen er en digital villa med tekster. Nils A Raknerud har utgitt tre romaner , tekster i gatemagasinet Erlik Oslo og Samora magasin. Tidligere spaltist i Bok og bibliotek, samt Dagsavisen. Fast gratisspaltist for Klassekampen sin baksidetekst "I DAG" sammen med andre bidragsytere utenfor avisa. Teksten nedenfor sto på trykk tirsdag 10. februar 2015. Red.sekr. Carline Tromp.
Avvikling

Portrettfoto: Kristin von Hirsch
(nedenfor teksten)

Avvikling


Et privilegum å kunne oppsøke sine kjære eks-kolleger etter å ha blitt pensjonist, og min siste arbeidsplass var et bibliotek, heldige meg!  


I dag er denne eks-vaktmesteren ikke så god på å klyve i 5 m høye gardintrapper, ikke er det lov lenger, heller, men jeg kjenner hver rynke på den gamle skrukke-troll-damen som utgjør Hovedutlånet. Kapitalen hun og hennes filialer forvalter til berikelse for hovedstadens innbyggere kan ikke overvurderers. 


I en tekst på papir har jeg fått utgitt noen bevingede ord: “Biblioteket  er vår siste skanse mot barbariet". Gjenga senere disse på tavla “Månedens Sitat” i Kafé Deichman. Der ble setningen stående både langt og lenge.  Og er den ikke tatt bort, så står den der ennå. Men det kan du ikke sjekke. Følg med.  


Jeg påtok meg oppgaven med å føre opp nye sitater hver måned; en oppgave jeg skjøttet uten sammenligning dårligst av alle oppgaver i løpet av mine tolv år som en engasjert deichmann.    


Formelt kritikkverdig, eventuelt som formildende omstendighet kan anføres at jeg holdt på med disse Månedens sitat-greiene også etter at mitt ansettelsesforhold var over.  


En ulovlig inntreden på internt område: jeg lånte gardintrapp bak Musikk (nå Skønnlitt) og tok internheis til nivå Adm og Kafé. Med egeninnkjøpt fargekritt skrev jeg tre-fire nye måneds-sitater. Ujevnt fordelt over en to-årsperiode.  


Husker bare John Donne: "No man is a island".  


Da jeg begynte i 2000, observerte jeg mange overraskede låner-fjes som aldri hadde hørt om kaféen der oppe i 3. etg, med utsikt mot Margaretakyrkans skifterbelagte tak, kopper-  og gullspir. Det ble gjort lite reklame for spisestedet. En fugl hvisket meg i øret at det hang sammen med Bibliotekets ikke-kommersielle profil.  


Drøyt å kalle det barbarisk? Ikke i henhold til  bibliotekslovens nye bud om at biblioteket skal være en møteplass. I dag er Kafé Deichman avviklet. God mat, lave priser. Men vanskelig å drive "lønnsomt". Er dette et skritt  fra folkebibliotek til biblioteksbutikk?    


Ved siste Stortingsvalg gikk folket til urnene og plasserte et eklatant uttrykk for "barbariet" ved roret. Det ikke-kommersielle biblioteket vil holde skansen lenge framover, men etter hvert vil pengetellemennesker og turbosjersanter trenge seg på. Det ulovlige blir lovlig.  


Nils A Raknerud
tidl. vaktmester ved hovedstadsbiblioteket Deichman nilsamund@gmail.com


_____________________


 


© Kristin von Hirsch Til Raknerudvillaens forside