International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)

IFLAs erklæring
om bibliotek og åndsfrihet

Denne erklæringen er utarbeidet av IFLA/FAIFE, og godkjent av IFLAs hovedstyre den 25. mars 1999 i Haag, Holland.


Alarabia, Balgarski, Bangla, Bosanski, Cesky, Chaltibhasa, Dansk, Deutsch, English, Español, Farsi, Français, Hangul, Hrvatski, Íslenska, Italiano, Kartuli, Lietuviskai, Magyar, Nederlands, Nihongo, Polski, Português, Russkij, Shqip, Srpski, Suomeksi, Svenska, Tagalog, Tamil, Türkçe, Viet, Zhongwen (simplified), Zhongwen (traditional)


IFLA (Den internasjonale føderasjonen av bibliotekorganisasjoner og -institusjoner) støtter, forsvarer og arbeider for å fremme åndsfrihet slik det er fastslått i FNs Menneskerettighetserklæring.

IFLA peker på at retten til å formidle kunnskap, kreative ideer og intellektuell aktivitet, samt å gi offentlig uttrykk for meninger, er en grunnleggende menneskerettighet.

IFLA mener at retten til viten og retten til ytringsfrihet er to sider av samme sak. Retten til viten er en betingelse for tanke- og trosfrihet; tanke- og ytringsfrihet er nødvendige vilkår for retten til fri informasjonstilgang.

IFLA fastslår at forpliktelsene i forhold til åndsfriheten er et sentralt ansvarsområde for all bibliotek- og informasjonsvirksomhet.

IFLA oppfordrer derfor bibliotek og bibliotekansatte om å stå fast på prinsippene om åndsfrihet, uhindret adgang til informasjon og ytringsfrihet, samt å anerkjenne bibliotekbrukerens krav på fortrolighet.

IFLA oppfordrer sine medlemmer til å arbeide for aksept og realisering av disse prinsippene. På denne måten vil IFLA bevirke at;


Oversatt ved Norsk Bibliotekforening/TKA, Juni 1999


to Main page to top

IFLA/FAIFE Office
Birketinget 6, 6th floor, DK-2300 Copenhagen S, Denmark
Phone: +45(32)586066, ext. 532 - direct line: +(45)32341532
Fax: +45 32 84 02 01
E-mail: susanne.seidelin@ifla.org or sus@db.dk or faife@ifla.org