www.hamar-dagblad.no/zett
 Hamar Dagblad : Nyheter
Oppdatert onsdag. 09. mars 2005 klokka 20:38
 


- Raknerudvillaen og hagen trengs


TRENGER PUSTEROM HER: I går formiddag hadde beboere i atten av i alt 21 leiligheter i Bryggeriet 1 fått tilbud om å skrive under på en fellessuttalelse mot riving av Raknerudvillaen. - Samtlige vi har fått tak i har skrev under brevet. Nå som det planlegges enda flere enn de tre boligblokkene vi visste om da vi flyttet hit, trengs Raknerudvillaen og hagen der som grønn lunge med allbrukshus for gamle og nye beboere, sier Gunilla Odberg (t.v.). Videre mot høyre: Tove Aune, Odd Ragnar Kristiansen, Karin Trampe-Kindt, Astrid Maalen og Valborg Quale. Foto: Hilde Berit Evensen
Beboerne i Bryggeriet 1 oppfordrer Hamar kommune til å sørge for at Raknerudvillaen med hage restaureres og tas i bruk som grønn lunge og møteplass for alle beboere i området.

Hilde Berit Evensen

- Man trenger ikke være geni for å skjønne at restaurering av Raknerudvillaen ikke vil være noen pengemaskin slik et eventuelt nytt, ruvende boligkompleks på området kan bli. Nå som Utstillingsplassen planlegger stadig flere byggetrinn enn de tre som er i gang på selve bryggeriområdet, er det imidlertid mer behov enn noen gang for ei grønn lunge der hagen til Raknerudvillaen i dag ligger under anleggsbrakker, biler og hauger med jord, sier Gunilla Odberg. Hun bor i Bryggeriet 1.

Ble solgt på solrik Mjøs-utsikt
Odd Ragnar Kristiansen var en av dem som kjøpte leilighet i Bryggeriet 1 på grunnlag av DnB NOR Eiendoms løfte om Mjøsutsikt for så mange av leilighetene som mulig.
- Det har vi fått, men den utsikten er det mange som kan miste hvis det bygges på Raknerud-området. De tre byggetrinnene som er i gang, omfatter rundt 75 leiligheter. Med de nye byggeplanene som kan bli satt i gang der lagerhallen står i dag og dessuten inntil bryggeribygningen, kan det fort bli 150-200 leiligheter her. Da trengs Raknerudhagen- og huset mer enn noensinne.
- Ja, tenk om det kan bli forsamlingshus med kafé og liv og røre, skyter Tove Aune inn.
Valborg og Ole Qvale kjøpte leilighet i Bryggeriet 1 i desember 2004, men venter i det lengste med å flytte inn, trolig til høsten.
- Anleggsstøy og trafikk i forbindelse med byggetrinn 2 og 3 og i forbindelse med eventuell ny rundkjøring var vi innforstått med da vi kjøpte leilighet. Dessverre var vi ikke blitt underrettet om at det for lengst er planlagt flere byggetrinn, sier Valborg Qvale.

Savner nabovarsel
- Er det ikke lenger pålagt med nabovarsel i forkant av større reguleringsprosjekter? spør Gunilla Odberg.
I går leverte hun en oppfordring til Hamar kommune på vegne av 18 beboere i Bryggeriet 1 om å bevare og sette i stand Raknerudvillaen med hage. Da fikk hun samtidig vite at planene for regulering av Sentrum vest (deriblant bryggeriområdet, red.anm), kun var sendt til to beboere i den øverste etasjen i Bryggeriet 1.
- Planene ble altså bare sendt til dem som ikke vil få sin utsikt ødelagt av eventuelle nybygg på Raknerud-området. Begrunnelsen jeg fikk for hvorfor vi andre i Bryggeriet 1 ikke er blitt varslet, var at det var vanskelig å oppspore folk som ikke var flyttet inn i berørte bygninger på det tidspunktet planene ble sendt ut. Adressene kunne kommunen lett ha skaffet seg fra Utstillingsplassen Eiendom som vi skrev under kjøpekontrakt med for over et år siden, opplyser Odberg.
Både hun og de andre beboerne Hamar Dagblad snakket med i går, er oppbrakt over at opplysninger som kunne ha tjent til å påvirke kjøp av leiligheter ikke ble lagt fram hverken av kommunen, Utstillingsplassen eller DnB Eiendom.
- Men det viktige nå er at Hamar kommune blir kjent med vår oppfatning av Raknerudvillaen og hagen som selve perlen i det området som nå skal reguleres, sier Gunilla Odberg.
I brevet til kommunen påpekes eiers plikt til å ta vare på hus og eiendom i forhold til omgivelsene. Raknerudvillaen er blitt et eksempel på det motsatte, mener beboerne i Bryggeriet 1.

- Vi har opptrådt korrekt
- Vier forpliktet til å opplyse om konkrete planer i områder der vi selger eiendom. Det har vi gjort, sier Vidar Amundsen, mekler i DnB NOR Eiendom.
Han opplyser at eiendomsmeklere er pålagt å innhente de til enhver tid offentlig godkjente planene for områder hvor de selger eiendom.
- I teorien måtte vi vært på alle kommunestyremøter for å være fullt oppdatert på alt som kan skje i framtida. Det kan vi ikke gjøre. Når det gjelder den planlagte nye rundkjøringa ved bryggeriet, har vi for eksempel informert tidligere enn vi er forpliktet til.
- Har du forståelse for at folk som kjøpte leiligheter på grunn av utsikt og lys, ønsker å uttrykke motstand mot byggeplaner som de mener kan ødelegge nettopp dette?
- Jeg har full forståelse for at de heller ønsker hage/park enn bygninger som nabo. Det vi i DnB NOR Eiendom hele tiden har sagt om Raknerud-området, er at vi ikke vet hva som vil skje der. Vi har opptrådt korrekt hele veien, sier Vidar Amundsen.

Sist endret: 04. Mars 2005 20:08
Tips noen du kjenner om denne saken:
Til: Fra:  

Klikk her!

Ansvarlig redaktør: Brynhild M. B. Møllersen, Epost: redaksjonen@hamar-dagblad.no
Telefon: 62 54 31 40 Fax: 62 54 31 60 Besøksadresse: Torggata 44, 2317 Hamar
Postadresse:
Postboks 325, 2303 Hamar Bankgiro: 1820.08.94312 Org. nummer: 940 555 728
Det må ikke kopieres stoff eller bilder fra denne siden uten spesiell avtale med ansvarlig redaktør.