Trykt på MOM-sida, Dagsavisens legendariske debattside Meninger om Mangt onsdag 2. mai 2007. Redaktør Reidar Jonger. Programmet Detektor, som omhandler bibliotekdrift i Norge, og som det refereres til her, ble sist sendt på NRK P2 lørdag 28. mai og var laget av forfatter og journalist Bo Brekke.
Hjertelig takk til Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek som har sendt meg et flott bilde.


La Hammersborg leve!

I dag jubles det over at det nye kulturhuset på Vestbanetomta har rykket et stor stykke nærmere virkeligheten. Det gjenstår å se om dette er et skippertak, eller en kursendring hva gjelder priotering av dette vårt snart eneste ikke-kommersielle, demokratiske kulturtilbud, biblioteket. La meg ta et kjapt tilbakeblikk og hive litt malurt i begeret.

Min uærbødige teori er at den nåværende biblioteksjefen og hennes stab har mast så mye om å få et nytt bibliotek og heller aldri nikket pent til nedhøvlingsbudsjettene gjennom årene, med den følge at etaten Deichman ble nedlagt. Hovedstadbiblioteket mistet sin status og ble puttet inn i den nye Kultur- og idrettsetaten, der Gro Balas ble hentet inn som sjef, vissthok etter at søknadsfristen hadde gå ut, med Oslo-olympiade øverst på agendaen.

Selv om etatsnavnet tilsier det omvendte. På et tidspunkt leste vi i avisene at det måtte bli Holmenkollopprustning i stedet for realisering av de tjue år gamle nytt-bibilotek-planene. Så, nærmest synkront med at Oslo-OL tapte, forsvinner Balas fra sitt kontor og får en annen jobb (midlertidig som mye annet i Oslo) og Vestbaneprosjektet signeres. Yippie til det siste!

Har våren virkelig kommet? Og hva skal skje med Hammersborg? Som hovedbiblioteksbygning har byrådsleder Erling Lae fullstendig rett i sin beskrivelse i radioprogrammet Detektor: Kummerlig. I samme program ble det grundig belyst hvor langt tilbake Oslo har havnet hva gjelder utlån og satsning. En av de tragiske utslagene er avskaffelse av Bokbussene. Og filialer har vi fortsatt ikke for mange av. Med blod, svette og tårer har man gjenopprettet Romsås filial tre dager i uka. Romsås tilsvarer en liten norsk by.

Så - hva med å la Hammersborg bestå? Hvorfor ikke la Hammersborg omformes til en filial av Deichman? Eventuelt at magasinene (som i dag rommer 80 % av utlåndslitteraturen) benyttes til andre kulturminne-formål? Andre deler av bygget kunne bli fotogalleri. Uansett er bygningen verneverdig.

Nils A. Raknerud
Oslo-gutt * Etter å ha tenkt nærmere over saken. Bedre enn filial en kanskje en "tema-filial"