Til hovedmeny. Tilbake til hovedside
Trykt onsdag 25. juni 2008 i Klassekampens baksidespalte I DAG, der bidragsytere utenfor avisen skriver daglig. Ansvarlig er Ali Esbati, kronikk - og debattredaktør


Gangveien
Like ved der jeg bor ligger en liten park. Den ligner de fleste andre parker. Bilveier og fortau rundt, gangveier, en fontene som det noen ganger er vann i, noen benker og trær. Gangveiene er forseggjorte med kantstein og rødlig sand. Noen i bue og noen rette. Man kan se for seg hvor fin den så ut, parken, på tegnebordet, med symmetri og velvalgte proposjoner. For noen år siden den fikk et løft, alt var nytt og plenene jomfruelige.

Men det varte ikke lenge før noen begynte å gå utenom gangveiene. Den korteste veien mellom to punkter er en rett linje. Regelen ble i stor grad tillempet på tegnebrettet. Det er bare det at de fleste punktene ligger på helt andre steder i virkeligheten.

De "ulovlige" gangveiene går tvers over plenflatene. Kompromissløse, effektive og mangfoldige. De representerer praksis' seier over teorien. Hverdagens og travelhetens korrektiv.

Planlegging versus praksis er et tema som lett kan appelere til både latter og gråt. Ledernes omorganiseringsmani et annet. Deres moderne herskerspråk et tredje. Når jeg hører lange fraser om organisasjons-struktur-modeller, blir jeg på vakt.

Vakt, ja. Det korteste veien mellom en vaktmester og en heismontør er en mobiltelefon.

På min arbeidsplass er 80 % av bøkene skjult i magasiner. Hundretusener av bokrygger har hver sin spesielle plass. Retur etter lån samles opp på traller, og transporten tilbake til magasinene avhenger av at to små heiser. Heisene har det som på fint kalles periodiske driftsproblemer. De stopper rett som det er. Små og store feil, behov for justeringer eller skift av et utslitt relé. En heis er en temmelig komplisert innretning, konstruert slik at den heller stopper enn at noen detter ned i sjakta.

Jeg har nummeret til heismontøren på mobilen i lomma ... Men. Organisasjonsstrukturen er slik at en annen etat eier bygget. Når en heis stanser, skal derfor jeg melde til min leder som mailer kontaktpersonen i eieretaten som setter en en ansatt til å ringe til sentralbordet hos heismontøren som kontakter formannen som undersøker om de har en mann å sette av. Og siden det er en fordel at jeg er der når heismontøren kommer, skal beskjed gå tilbake til meg samme vei for å avtale tid. I mellomtida har kanskje den ene heisen som gikk, gått seg varm og stansa den og ...

Da går jeg heller tvers over plenen.

Nils A Raknerud
Vaktmester på Deichman

Til Deichmanske Bibliotek hjemmeside. Tilbake til hovedmenyen.