Trykt i Dagsavisen søndag 20. nov. 2005 i MOM, Reidar Jongers Meninger om Mangt.


I søpla

SV har fått gjennomslag, skriver Dagsavisen på lederplass, for at Norge ikke skal delta i USA-styrken Operation Eduring Freedom. Samme dag, 10. nov. 05, bringer avisen en reportasje fra demonstrasjonen foran Stortinget dagen før, mot det enstemmige regjeringsvedtaket om å sende angrepsflyene F-16 til Afganistan. Men i reportasjen slås det motsatte fast, med referanse til selve utenriksministeren: F-16 skal kunne bistå Enduring.

Før lederen ble skrevet hadde det vært en ide å kikke på reportasjen i egen avis. I stedet tøves det om at noen er født mistenksomme til norsk utenrikspolitikk.

Tidligere skrev jeg epistler under signaturen vaktmesteren i denne spalte. Jeg er stadig det, men søppeltralla ble uaktuell som illustrajon etter en omorganisering. Etter lederen tors. 10. nov. har jeg fått bruk for søppeltralla igjen.

Nils A. Raknerud