Trykt fre.24.mai 2002 under tittelen Foss og festeavgift i Dagsavisens Meninger om Mangt, red.Reidar Jonger (MOM-sida) og lørdag 1.juni 2002 i Agderposten med tittelen under.
I brev av 21.juni 2002 takker finansminsteren for innlegget og henviser til Justis- og Politidepartementet.

Finansministeren og hellige steder

  Uansett skal skatte- og avgiftsnivået være betydelig lavere neste år,
sa Per Kristian Foss på Høyres landsmøte første helg i mai.
 
Jeg hørte ham på radioen. Muligens har han sagt det på TV og, men på hytta er det kun radio. Selv ikke mine barn ville finne på å dra inn et fjernsynsapparat her. Til det er naturen alt for nærværende og spennende, med sine lyder, lukter og storslagne synsinntrykk.
 
Jeg er nemlig en av de heldige nordmenn med hytte på Sørlandet, tilhører en generasjon der en fabrikkarbeider kunne skaffe seg en, og blant de svært få, antar jeg, som i dag går på kommunal luselønn men samtidig er velsignet med en hyttetomt Røkke ville siklet etter.
 
Hemmeligheten heter foreldre, rike på initiativ. Tømmeret etter en revet bygning ble kjøpt og gjenreist på festet tomt på prestegårds grunn, midt på 50-tallet. Feste-, eller bygslingskontrakten ble tidfestet til 99 år. Bygslingsavgiften lå på 50 kroner året.
 
Samme helg som Høyrelandsmøtet hører jeg forfatteren Jan Guillou på P2 snakke om sin nye romanserie, om Birger Jarl og statsdannelsen han gikk i spissen for som boldverk mot datidens mafia. Om kirkefreden som sikret retten til å dra til gudstjeneste uten å bli ranet før du nådde kirkedøra.
 
Inntil nylig var veien til hytta, en smal skogssti gjennom urørt natur, en hellig vei for meg. Nå har maskinene herjet fritt og vilt.
 
Statens Skoger, forvalteren av kirkens skog, skal nemlig selge tomter til høystbydende. Det satses på dem som vil bile fram til hyttedøra og den nye statsreligionen, markedskreftene, bestemmer prisene.
 
Staten opptrer som en moderne mafia og skal lage butikk av natur og friområder. Sørlandskysten er god pølsebu.
 
I tråd med denne tidsmessige tankegang skal heller ikke vi, de gamle hytteeiere - kall oss gjerne priviligert hytteadel - slippe noe billigere unna. Kontrakter med Kirke- og Undervisningsdepartementet fra midten av forrige århundre, med segl og signatur er knapt verdt papiret. Bygslingsavgiften, som rimeligvis har gått opp fra 50 til 950 på 50 år, vil Staten nå kjøre opp i 30.000-kronersklassen.
 
For midt vedkommende er det ikke så langt unna halvparten av det jeg allerede betaler i inntektsskatt av 23 lønnstrinn. Jeg må nok opp 20 trinn til om det skulle gå opp i opp.
 
Uansett skal skatte- og avgiftsnivået være betydelig lavere neste år, sa Per Kristian Foss.
 
Mens jeg sitter på trappa og lytter, lurer jeg på om vår bolde finans-Jarl har til hensikt å stå ved sitt ord. Eller om jeg tvert i mot vil bli ranet før jeg kommer til hyttedøra.
 
God sommer


I svaret fra Justis- og Politidepartementet, signert konstituert avdelingsdirektør Tone Ofstad etter fullmakt samt rådgiver Tore Fjøroft presiseres imidlertid at det "i utgangspunktet er fastekontraktens bestemmelser om avgjør hvor mye en bortfester kan øke festeavgiften"
Til det er å si at regelen om at en fjær kan bli 5 høns sannsynligvis gjelder når markedskreftene slippes løs.