Tilbake

Fritt tilsendt mot porto, send meg noen ord.
vanlig eller eller foret konvolutt?
1.utgave (flest eks)? eller 2.utgave (få igjen) 2007
Se informasjon: hjemmesidas hovedside

nilsamund[a]gmail.com
Enebakk Avis torsdag 18. januar 2007

Nils A. Raknerud
MIN VENN UTLENDINGEN
Kolofon forlag, 2006, 311 sider.

I denne romanen møter vi den muslimske flyktingen Nadeem. Han flykter fra Casablanca og ender i Norge. Her tas han hånd om av en kristen vennegjeng, med den noe naive og pratsomme Thea i spissen.

De frakter ham til et høyst privat kirkeasyl. I en tom og rivningsklar kirke. Nadeem tvinges snart videre og Thea overtaler kjæresten sin, snekkeren Truls, til å la ham bo i sin leilighet. Truls er skeptisk, både til planen, utlendingen og til Thea, for han er i ferd med å innlede et forhold til damen i leiligheten over.

Intrigene spinner av sted, sammen med forfatterens tydelig engasjerte betraktninger om alt fra politikk og religion til byggeplasser og matpakker. Det viser seg at Nadeems bakgrunn ikke er bare uskyldig, og hans metoder for å bli i Norge tar retninger som skal få følger for mange. Forfatteren, som selv har jobbet som tømrer, har noen særlig fine skildringer fra byggebransjen: "Å si "ja" kan være like lett som å trå over en terskel, gå inn i et rom. Noen ganger viser det seg at valget du tok var som å trå utafor stillaset. Andre valg er det umulig å si noe om. Ikke før bygget har satt seg." (s. 152)

Raknerud skriver fast både for Klassekampen og Bok og bibliotek, men han jobber til daglig som vaktmester. Romanen er utgitt på Kolofon forlag. Her kan man, for et femsifret beløp, utgi nærsagt hva man selv ønsker. Litt synd er det at man selv må stå for korrekturlesningen og dette har dessverres sviktet litt i bokens begynnelse.

Med tanke på debatten som har gått om norsk litteratur i det siste, og ønskene om at forfatterne bør skrive mer om ting som skjer utenfor Norge, synes jeg det er rart at boken ikke gikk hele vegen på et av de store forlagene.

Gro Arneberg Thoresen