Med tillatelse av Lillebjørn Nilsen, trykkes her en for Bok og bibliotek lett bearbeidet versjon av julesangen til Etaten Deichmanske Biblioteks (EDB) siste julebord noen sinne. Sangen er inspirert og til melodi av nevnte trubadurs berømte «Tanta til Beate».

Forklaring av navn og forkortelser i teksten: IFLA – International Federation of Library Associations, KIE – den av 1.1.2005 nye Kultur- og Idrettsetaten som bl.a. innebærer nedleggelse av Deichmanske Bibliotek som egen som etat. Liv Sæteren, den avtroppede, og her sang-omsuste (susete?) etatsjefen holder imidlertid stadig til i bøverste etasje på hovedutlånet på Hammersborg i Oslo, i egenskap av biblioteksjef, i.e. år hun ikke er i Schweigaards gate, der den såkalte Tanta i Akersgata, Aftenposten nå holder til ... og der også Tanta til Beate har matet duene sine i alle år.


Slik innledes side 5-oppslaget med Jens K. Styves treffende illustrasjon fra Deichmans julebord.

Den arme redaktør Chris Erichsen så seg imidlertid nødt til å sensurere sangteksten undertegnede hadde laget for anledningen, i og med at Lillebjørn Nilsen faktisk ikke ga sin tillatelse.


Eksklusivt for www.raknerudvillaen.no gjenigs her den sensurete teksten nedenfor
(Mel.: Tanta til Beate av Lillebjørn Nilsen)


Ingen tør vel vedde

med dama oppi tredde

om det går bra


og vi en dag fra Hammersborg får dra?

På vei til Schweigaard gate

går hun får å mate

journ'listene


og skaffe blest om Deichmans ny' palass!


For det ble jo bestemt

nei, de kan'ke ha glemt

at Vestbanen


den skal stå klar i to tusen og fem


Det blir jo helt topp

Liv svinger sin kropp

til lydene

av bølgeskvulp og Akershuskanoner.


*


Nå skal vi inn i KIE

Det blir nok ei svie

for no'n og en hver


Du kan'ke lenger sitt' og være sær

Du mister kanskje jobben

bare for at snobben

skal sitte der


i Vestre tårn på Fritjof Nansens plass.

Og når pungen er tømt

på idrett og skrømt

står kultur igjen


Da finner Sæter'n fram sin grammofon

Den sveiver hun opp

og svinger sin kropp

til tonene ...


«Åh, tenk om Nordtvet går i dass,

da blir det beinhardt!»


*


Og for å få til IFLA

trengs det mer enn rifla

potetgull


Uten midler blir det bare tull

Fire tusen gjester

kommer hit og fester

i vår by


I verste fall så blir det dyrt som fy


Det er synd at denne by'n

den er'ke hva den engang var

sier du og trekker ned din rullegardin


Det er ingen ting som svinger

sånn som det gjorde før

Alt du får på gamle da'r

er ei lita pensjon :(


*


Dama oppi øvre

Ja, du kan vel spørre

hva er'hu eg'ntlig gjør?


Jo, ordner opp så ikk'no blir som før

Vi må stenge sju nå

men vi har fått (s)kino

og nye skilt


så alle ser at her er innmari gildt!


Men når budsjettet er slutt

og stemninga mutt

går hun hjem igjen

og pønsker ut en ny og fin visjon


For om no' er forsømt

så like fordømt

det veit vi jo –


at om Oslo går i dass,

så gjenstår Deichman!


*