Tvedestrand kommune presiserer: "Vi stiller oss derfor undrende til at du beskylder Tvedestrand kommune for denne malingen på fjellet."
I min henvendelse til Tvedestrand kommune påsto jeg at kommunen selv hadde vært med på malingen, sammen med Statens skoger.
Det var kun Statens skoger som foretok malingen (taggingen) som var ment å anvise mulige båtplasser for mulige framtidig solgte hyttetomter i omådet.
Påstanden om kommunenes deltakelse er helt feil og beklaget skriftlig.


N.A.R.