Trykt torsdag 27.juni 2002 i Dagsavisens Meninger om Mangt, red.Reidar Jonger (MOM-sida) Tekst og tegning Nils A.Raknerud
Aktiv sykemelding er bra for arbeidstakeren og bra for jobben

Aktiv sjukemelding er bra for arbeidstakeren og bra for jobben. Kontinuiteten. Samhørigheten. Lettere overgang fra senga til full rulle – plussfaktorene er mange. Og hvilken sjanse til å lære opp en vikar! Godt å ha i bakhånd. Den aktivt sjukmeldte er den perfekte vikarlæremester. Trygdekontoret, les skattepenga, dekker lønna.

 

Men for mang en arbeidsgiver, offentlig vel som privat, synes vikar å være et ukjent begrep. Lønnsbesparelse ved sjukefravær er ofte kalkulert med i budsjettet. Da fungerer ordninga som aktivt trygdesnyteri. Fra bedriften side.