Trykt mandag 2. februar 2009 i Aften Aften, den Oslo-profilerte ettermiddagsutgaven av Aftenposten.

Se PDF-utgaven her.Innlegget oversendes Justisdepartementet m.fl.

Min overskrift: " Thons brannslurv, Storbergets bløff " Aftenposten gjorde visse endringer, se disse her.
Sanksjonér mot brannslurvFør jul var nildet i Norge preget av dødsbranner. 2008 ble det verste året i så måte på nesten 30 år. I november og desember mistet 35 mennesker livet i brann i dette landet. Den verste var brannen i hybelgården til Olav Thon på Grønland i Oslo.

Brann er ikke bare tragedier og tap, det er også snakk om politikk. Før julefreden og deretter Gaza-angrepet tok over bildet, forekom noen spredte tilløp til å ta opp brannsikkerheten i en større sammenheng. 22. desember kunne således Aftenpostens førsteside fortelle at hundrevis av pålegg fra Oslo Brann- og Redningsetat ikke var fulgt opp. "Av 238 avvik selskapet (Thon Gruppen, min anm.) fikk beskjed om for fem år siden, er bare 16 prosent utbedret:" Aftenpostens avsløringer var det som kom nærmest en høyst påkrevet systemkritikk av brannvernet. Slike avsløringer er langt viktigere enn fæle detaljskildringer, eventuelt om en gårdeier er "snill" i etterkant og tilbyr hotellrom til sine husløse leieboere.

Brannforebyggende tiltak omfatter alt arbeid som gjøres for å hindre at brann oppstår og redusere konsekvensene hvis brann oppstår. I de siste år er hovedvekten lagt på egenkontroll. Systemet har sine svakheter. Oppfølgingen er kanskje det svakeste punktet.

Gårdeiere og forvaltere er i detaljerte forskrifter pålagt å sørge for at en rekke tiltak er truffet, at alle sikkerhetmessige opplegg fungerer til en hver tid. Det være seg opplæring av nyansatte til sprinkleranlegg. I tillegg skal det systematiske brannvernarbeidet dokumenteres.

Mitt inntrykk er at dokumentasjonen av eget brannvernarbeid, eller rettere sagt papirarbeidet, er det som fungerer best i dag. Men er den reel? Viser dokumentasjonen sannheten, eller er den noe man kan servere sammen med kaffe og vafler når Brannvesenets inspektører kommer på besøk? Gjennomgangen av denne papirmølla, hvis det bedriften i det hele tatt får slik inspeksjon, er så gjerne omfattende at det aldri blir tid til en større gjennomgang av selve brannobjektet, det være seg biblioteket, helsestudioet eller hotellet. Muligheten for at "ting ser bedre ut på papiret" er i høy grad til stede.

Som vaktmester med delegert brannansvar ved Deichmanske bibliotek i Oslo, fikk jeg i fjor innføring i Omsorgsbyggs nye digitale system for branndokumentasjon. Kurset foregikk i de moderne lokalene til kommunens Utviklings- og kompetanseetat(!) Typisk nok kunne vi på vår vei til og fra lokalitene observere en rekke brudd på brannforskriftene. F.eks. hadde dørene forskriftsmessige lukkemekanismer, men "av praktiske grunner" var disse satt ut av funksjon: med treklosser ble dørene holdt i åpent spenn, brann eller ikke. Med andre ord et brann-spredende tiltak. Kanskje var det min kollega vaktmesteren som hadde tilpasset treklossene?

Det brannforebyggende er en del av HMS, Helse Miljø Sikkerhet. Jeg pleier min helse med bassengtrening i kjelleretasjen på et studio midt i Oslo. Som så mange andre steder observerer jeg at nødlysanlegget er gått ut på dato og dessuten ute av funksjon. Ved en brann går ofte hovedstrømmen. Da skal batteridrift overta nødbelysningen. Under en eventuell brann i mitt helsestudio, må altså vi - 10 eldre pasienter - i stummende mørke svømme og finne stigen opp av vannet for så å fomle oss fram til garderobe, trapp og utgang. Rømningssituasjonen vil i seg selv bli livstruende.

Men Brannboka, som er lett tilgjengelig ved samme helsestudio, innledes med vakre ord om at "Sikkerhetsfilsofien for M ? gate 7 er at brann ikke er noe som skjer, brann forårsakes." Forvalteren tar altså ansvar ? på papiret. Realitetene er det verre med.

Sikkerhetsarbeidet har følgende "systemfeil".
- internkontoll er et "bukken passer havresekken"-opplegg.
- tilsynsmyndighetene rekker ikke å sjekke realitetene
- tilsynsmyndighetens pålegg følges ikke opp

Justisminister Knut Storberget ville gjøre noe med det siste, oppfølging av tilsynsmyndighetens pålegg. I romjula rykket han ut i media. "Lei av brannslurv" var overskriften i Aftenposten den 27. desember 2008. Ministeren ble skremt av vinterens mange branner og tok angivelig grep. "Storberget åpner for sanksjoner" mot gårdeiere som "ikke følger opp anbefalt brannvern", ble vi beroliget med. Personlig ble jeg sjokkert.

Storbergets utspill er i vesentlig grad et spill for galleriet. Han vil innføre sanksjonsmulighet mot brannslurvere. Som om han fant på noe nytt. Men de ligger i lovverket allerede. Sanksjonsmulighetene like tilgjengelige som slangene på brannbilen.

Forskrift Om Brannforebyggende Tiltak Og Tilsyn (FOBTOT) er i sin nåværende form et dokument som gårdeiere ikke bare bør ha liggende i skuffen, men er forpliktet til å kjenne til (og selvsagt følge). FOBTOT sammenfatter og/eller erstatter dels andre forskrifter og gjaldt fra 2002, men innebærer ikke noe nytt eller noe hokus pokus som eier og forvalter av bygg ikke skal kjenne til. Forskrifter er lov i detalj. I dette tilfellet støtter forskiftene seg på Brann og eksplosjonsvernlovens ¶37 - ¶40 samt ¶42. Disse paragrafene er sanksjonsmuligheter så det holder. Her kan slurvete og somlete gårdeiere og forvaltere få pålegg om tvangsgjennomføring, forelegg, tvangsmulkt og fengsel. Mediaoppslagene rundt justisministerens initiativ en bløff. Den er rettet mot opinionen, ikke mot brannfaren.

Storberget burde heller, men loven i hånd, bidra til å fremskynde en tiltale mot Thon-Gruppen. Olav Thon ble framstilt som den bekymrede, snille mannen som promte tilbø de husløse hybelboerne sine hotellrom. Han har sikkert nok plass å tilby. Kanskje var det aktuelt med rom på hotellet i Ski?

6. januar fastslo Østlandets Blad at Thon får "stryk av brannvesenet" hva brannsikkerheten der angår. Olav Thon er en stor brannslurver. Han og andre brannslurvene blant forvaltere og eiere må skjerpe seg.

Brannvern er et gode, en livsviktig beskyttelse.

Nils A Raknerud vaktmester/forfatter


Se også "Fæl brann, snill mann", en lengre artikkel under vignetten MED ANDRE ORD mandag 19. januar 2009 i dagsavisen KLASSEKAMPEN.