Raknerudvillaen og Klassekampen presenterer tekster av Lillibeth Lunde og Nils A Raknerud
her Nils Amunds baksidekst fredag 17. august 2012 i Klassekampen faste baksidespalte I DAG,
Redaksjonssekretær er Even Andreas Øvald og Ellen Krystad. P-nisse I sto 14. juni. nisse II 17.juli. Meny
Klassekampen
Flere Nils Amund-tekster
Flere Lillibeth-tekster


P-nisse IIIParkering er definert som "enhver hensetting av kjøretøy, selv om fører ikke forlater dette. Det voksende antall kjøretøyer skaper store problemer i byene." 


Man kan vel ikke annet enn å nikke til det siste, selv om det er noe oppsiktsvekkende at en slik  — om ikke akkurat dristig  — så i alle fall en påstand, dukker opp under en definisjon. Framsynt var det. Alt står å lese i mitt tredve år gamle papirleksikon.


I mitt snart seksti år gamle Cappelen-leksikon, undertittel "Moderne oppslagsbok for lyttere og lesere" får du vite at det  i 1952 var registret 82 539 personbiler i kongeriket. På denne tiden tillot man seg imidlertid ingen kommentar, selv ikke til et slikt svimlende tall. 


Men det skulle ikke vare lenge før man tok tak i problemet. I 1958 ble parkometrene, et "kontrollapparat med tidsangivelse for parkering av kjøretøy" innført. Man legger "en eller flere mynter på" (Aschehoug & Gyldendal -82) og "en rund rød skive" viser når tida er utløpt. 


Mao var dette en parkometerkonstruksjon helt lik originalen de satte opp i Oklahoma 1935. Den gang sto representanter for det lokale politi på lur bak nærmeste hushjørne og fikk tatt historiens første parkeringssynder, en viss pastor C.H. North. Salige er de saktmodige.   


Etter denne kjappe og ufullstendige nostalgirunden i automobilens og bilparkeringsautomatens historie går vi til Vegdirektoratets tabell nr 31 over kjørebestanden i Norge der det opplyses at det ved siste årsskifte var registrert 2 376 426 personbiler.  


Det paradoksale er at et "voksende antall kjøretøyer som skaper store problemer" ikke lenger ser ut til å være problemet, men gebyrstørrelsen. Det er da heller ikke lenger snakk om mynter. 


Vår framskrittsvennlige parti har utvilsomt mange med på at det burde være lov å komme littegrann for seint tilbake til bilen uten å få gul lapp. Forbrukerombudet påpeker at gebyrstørrelsen kan minne om "en 'straffesanksjon', snarere enn en kontraktsrettslig misligholdsbeføyelse" (sak nr 04-4055) og minner de private P-nissene om at kun Staten har rett på bruk av straff. 


De store linjene i dette, som strategisk regulering av trafikk, klasseforhold og botstørrelse, oljeindustriens hegemoni og at hvilken djævel som helst kan leie seg en flekk, sette opp et skilt med regler og lage storbutikk av det, nei det …


Nils A Raknerud