Nød. Nødvendig


Vond vane er vond å vende, heter det. Gode vaner er følgelig enda verre å legge av seg. Sliter man med balanseproblemer, må man legge av meg det meste av det man måtte ha innarbeidet av basale vaner. 

 

Vanlige folk er vant med å skynde seg. Selv gidder jeg ikke, og kan heller ikke holde tritt med de normale, slik dette kjøret er lagt opp. Daglig kommer jeg i konflikt med folk, som oppfører seg som om de ligger på motorveien. 


Spør deg selv neste gang du småløper (til jobben bilen båten barnehagen); hvorfor løper du? Svaret er selvsagt sammensatt og djupest sett samfundsmessig.  Du kan kjøpe 13 bøker om på dusinet om stressmestring før og etter jul. Men da er det snakk om tilpasning. Jeg tenker revolusjon i tankegangen. Slown down 4 dignity. Somling er kreativt.


Poenget, som jeg nå etter denne omstendelige innledning skal fram til, er at bilkjøring er lett å vende seg til. Ikke rart. Det er komfortabelt og effektivt. Bilen er varm om vinteren, luftig i varmen og til tider blank og /rimelig/ ren, som en formulerte det. Ikke minst et statussymbol, enten det er en gyngende jernseng, Buick med Havanna-kvalitet eller en ny Porsche Paramera Turbo S E-hybid. 


Desto større samfunnsproblem er bilismen: Støy, globalt miljø og ikke minst sterkt egoisme-forsterkende. 


Reklamen mener vi har snakka miljø lenge nok nå. «Mer fokus på muskler enn miljø», opplyser BilNorge.no om den nyeste Porschen. Ah! Herlig. Men prislappen er på 1,2, mer enn det jeg klarer med min navapanasje.  


Bilkjøring er unødvendig. Bilkjøring er nødvendig. Det kommer an på. Det var ikke nødvendig tusen år før vår tidsregning. Ikke to hundre engang. Vi mennesker er her fortsatt. Så hva gjorde vi før? Nødvendig i det systemet vi har. Ja, men det handler ikke om nød. 


Det verste er at man tar bilen for gitt. Den har blitt en del av sjela di. Den har gått i språket. Spør du om veien, svarer folk med hvor du skal kjøre. Det klages over at fotgjengere plutselig går ut i veien. Men bilister bykser helt fram til fotgjengerfeltet som dette var et dataspill. Og så sier man at trikken er i veien og tar plass, men står den stille så skyldes det da bilene! Ikke fortell meg at trikken dreper flere enn bilen. Begge dreper pga oppskrudd tempo. Og de som trenger det minst, sitter i bilene. Aleine.