God dag og takk for innlegg i KK i går.Jeg  blir litt oppgitt over at du (antakelig for å være morsom) karikerer kristendommen og kristen tro så voldsomt.  Det er ikke mange som vil kjenne seg igjen i det du "beskriver" i dag.Jeg må ta avstand fra at også du kommer drassende med Kirkemøtet i Nikea, og noe med kvinnens sjel.Dette er med respekt og melde bare noe tøv!  Jeg har kjent meget godt to professorer i kirkehistorie, anerkjent over hele Europa SOM SELV HADDE LEST KILDENE (på latin!)  Det tviler jeg på at du har!  Det er professor Einar Molland. og professor Carl F Wisløff.  De sier begge at det tøvet du hentyder til ikke finnes i kirkemøtets canones.  Noen har også hevdet at det var kirkemøtet i Macon (år 585) som var sted for slike drøftelser -  Gregor av Tours forteller fra møtet at det var en biskop som undret seg på om en kunne bruke ordet HOMO om kvinnen.  På latin betyr dette ordet både menneske og mann (slik også på engelsk) De andre biskopene fortalte ham da sammenhengen.  Det står altså ikke at biskopen nektet at kvinnen har sjel. Hans tvil gjaldt bruken av ordet HOMO.  Det står heller ikke at dette ble drøftet i plenum. Muligens er det hele bare en anekdote som Gregor forteller.  Da håper jeg at du ikke fortsetter å bruke denne lille fjæra og gjøre den til feite gjess for moro skyld.Kjære Nils Amund.  Jeg anerkjenner selvsagt at du ikke tror!  Men vi gamle må vel passe oss for å bli sure og bitre, og særlig for å spre usannheter for å latterliggjøre dem som tror.

med hilsen ... 'AK' "
(signert med fullt navn, anonymisert av meg NAR)