Tilbake til hovedside.

Deichman-vaktmesterens tekster i tidsskriftet Bok og BibliotekLenker og systemer endres med ujevne mellomrom av den lenken (linken) går til. Det gjelder særlig for tidsskriftet Bob og bibliotek.
I de tilfeller 404 siden fins ikke kommer opp, må man henvende seg til redaksjonen eller til ABM Media AS + 47 22 45 30 86.


Litt om min tilknytning til Bok og bibliotek Den daværende redaktør Chris Ericsen inviterte meg i 2004 til å skrive, da redaktør Syphilia Morgenstierne overtok, fulgte hun opp. Hun lagde og et intervju med meg i nr 2 2007 … før hun trakk seg i protest mot den økonomisk/komiske ledelsen av bladet. Nettutgaven er f.ø. lagt om et par ganger; ikke alt er like tilgjengelig. Beklager dette.
Men. Vær så god; her er mine tekster i tidskriftet Bok og Bibliotek! Så langt det lar seg gjøre.


Bok og Bibliotek kom(mer?) ca 7 ganger i året og ble da utgitt av ABM-utvikling (Arkiv, bibliotek og museum)
I tidskiftet ABM, som og ble utgitt av ABM-utvikling, ble jeg intervjuet og fotografert av Kristin von Hirsch, se intervjuet i 2008

Klikk på 'PDF-utgaven', som kan ta tid å laste ned, men det er verdt det ...

Send meg noen ord på en mail
Tilbake til toppen