Til Raknerudvillaens indexside. Til Raknerudvillaens hovedmeny. Tilbake til alle Lillibeths linker "Lillilink".


Denne teksten ble trykt mandag 15. FEBRUAR 2010 i Klassekampens baksidespalte I DAG, der bidragsytere utenfor avisen skriver daglig.
Hilde Reinertsen er kronikk - og debattredaktør, Tollef Mjaugedal redaksjonsekretær. Ansv. red. for Klassekampen er Bjørgulv Braanen.Respekt og folkeskikk?Aschehougs og Gyldendals norske leksikon definerer overtro slik: "Å tro på makter og årsakssammenhenger som faller utenfor vitenskapens lover og som ikke har noen fornuftig, ‘rasjonell ’ begrunnelse". Dette er denotasjonen. Alle har sine konnotasjoner, ofte kulturelt, nasjonalt og religiøst betinget. Norske hvite kristne vil kalle sudanesiske svarte muslimer for overtroiske. Og omvendt. Eller vantro, som muslimer kaller dem som ikke følger deres "sanne" tro. Ordet "overtro" er høyst anvendbart om religion. Dermed faller det meste av Elin Brodins argumentasjon i KK (09.02. og 12.02.) og Gert Nygårdshaugs, Erik Moxnes′ og min styrkes.

De fleste snakker nedlatende om andres religion. Elin Brodin fnyser av mine synspunkter, og kaller oss som kritiserer kristendommen, jødedommen og islam trangsynte. Ber vi om en "kvelende, ensrettet ateiststat"? Hva om vi er agnostikere eller humanister?

"Ingen kan bevise eller motbevise at det finnes en åndelig dimensjon". Gir det en religion forrang for en annen? Jeg konkluderer motsatt, nemlig at stat og religion ikke må blandes, de enkelte mennesker må selv finne sine svar, og sine prester får de lønne selv.

"Islam trenger særskilt vern" ? for noe sludder! Muslimene trenger vern mot diskriminering, forfølgelse og undertrykkelse p g a sin religion, som alle andre. Men selve religionen deres trenger ikke beskyttelse. Erklæringen om menneskerettighetene fastslår retten til religionsfrihet. Det betyr også rett til frihet fra religion.

Lillibeth Lunde
bettamor(a)hotmail.com