Raknerudvillaen inneholder kun tekster jeg har fått utgitt på papir eller lest offentlig. Du finner flere dikt her eller om du klikker på det kjøkkenvinduet det store til venstre på arkitektegningen.

De tre første diktene mine på papir, med tittelen "Kjærlighetsdikt fra en soveby" finner du gjengitt nedenfor under tekstene fra 2016. Jeg gleder meg stort over alle de positive, og kritiske tilbakemeldingene jeg har fått, blant annet på Facebook, hvor jeg har lagt ut lenker til denne hjemmsida. Kommentarene er profitten, skal en bruke kapitalistiske termer. Skriv gjerne til nilsamund|at]gmail.com

I denne hjemmesnekrede villan er det alltid en del ombygging på gang. "Fagbrevet" mitt er "HTML for Dummies" fra 1996, som er en grunnopplæring i elementær hyper text mark up language, som forkortes html. Du har uansett tilgang til mye lesestoff her. Alt nedenfor har altså stått trykt på papir. Ettertrykk oppfordres, forutsatt oppgitt kilde. God lesning!
Vennlig hilsen forfatter og villa-vaktmester Nils Amund Raknerud.


Tilbake til forsida
Men, hva kommer navnet Raknerudvillaen av?
Rakneruds tre romaner — hva sies om dem?
Tekster i tidsskriftet BOK OG BIBLIOTEK 2004- 08

Velkommen. God lesning videre:


Klikk på siste tittel 2017 Lykkefladiskheten for å få en ren tekst. :)