Debattinnlegg trykt på Klassekampens debattside mandag 30. november 2009.
Kronikk - og debattredaktør er Hilde Reinertsen, redaksjonsekretær Tollef Mjaugedal.
Lillibeths arbeidstittel: Gudepludder


Endrede prioteringer

i KlassekampenMed all respekt for det enkelte menneskes livssyn: I løpet av den tiden vi har oversikt over i menneskehetens historie er det de tre verdensreligionene jødedom, kristendom og islam, som er mest undertrykkende og voldelige. I en linje fra gammeltestamentlig tid via korstog, inkvisisjon, folkemord og jihad har de fått mennesker til å drepe, forfølge og undertrykke andre. "With God on our side" skrev Bob Bylan. Religion er et undertrykkelsesapparat, opium for folket, et middel for å holde folk nede. Sett i klasseperspektiv.

Derfor er det mildt sagt påfallende at Klassekampen for tiden gir religion så stor plass. Eksempler: Portrettintervju med Finn Jarle Sæle 14.11. Edvard Hoems gudepludring over en helside og ditto til hans gjendikting av Schillers "Ode til gleda" i samme avis. Serien "Ny åndelight" med en engletroende prinsesse i hovedrollen. Helsides intervju med Nils-Tore Andersen etter kirkerådsmøtet 21.11. Aftenposten bare nevner dette i en spalte og har samme dag tre siders reportasje om religionenes minkende grep om Europa.

Det er også påfallende å la Aschehougs adm. dir. og forlagssjef William Nygaard breie seg over to sider 19.11. til forsvar for opphavsretten fra forleggernes perspektiv. Og når KKs redaktør på lederplass 11.11. tar avstand fra en akademisk boikott av Israel er det oppsiktsvekkende.

I mitt hode skal KK med sitt navn og sin historie heller bruke mer spalteplass på f.eks. utlendingers problemer med å få arbeid og anstendige avtaler, nedleggingen av Aker og andre lokalsykehus, helseforetakenes fortsatte oppstabling av direktørstillinger som drar pengene vekk fra pasientene, kameraderiet i Oslo Universitetssykehus, portrett av årets Ossietzky-prisvinner Mohammed Omer. Sånt finner en i Aftenposten, på NRKs nettsider og på Facebook.

Jeg holder alltid fram Klassekampen som Norges viktigste avis, men nå svekkes argumentene mine, i takt med avisas endrede klasseperspektiv.

Lillibeth Lunde
bettamor@hotmail.com
Til Raknerudvillaens indexside.
Til Raknerudvillaens hovedmeny. .
Tilbake til Lillibeths linker "Lillilink".